Referat fra Generalforsamling 2019

Tak for en super sæson i SIK håndbold

Sæsonnen er ved at lakke mod enden og der skal lyde en stor tak til trænere, holdledere og engagerede forældre.

Vi glæder os til at se jer alle - og også gerne nogle nye ansigter - i den nye sæson.

Vi har stadig et par huller i trænerplanen - så hvis du kunne tænke dig at tilbringe nogle timer om ugen i hallen med vores super søde U9 og U11 hold, så sig endelig til. Det kan enten være selv eller i fællesskab med en eller flere andre trænere. Der er mulighed for trænerkursus - hvis du er interesseret så kontakt gerne Jane på 27958028.

Træningstiderne kommer, som det det ser ud nu, til at fordele sig ligesom i denne sæson.

Nedenfor ses referat fra Generalforsamlingen inkl. bestyrelsens beretning.

 

Referat fra generalforsamling tirsdag d. 21. maj 2019.

 

 1. Velkommen og valg af referent.
 • Velkomst ved formand Jane Dam Jørgensen
 • Heidi Friis blev valgt som referent.
 • Konstatering af generalforsamlingens lovlighed i henhold til vedtægterne
 • Konstatering af et meget lavt fremmøde, bestående af 3 bestyrelsesmedlemmer, 2 ungdomstrænere og en holdleder.
 1. Bestyrelsens beretning for året 2018-2019.
 • Fyldestgørende gennemgang af bestyrelsens beretning ved formanden.
 • Beretningen vedlægges i sin helhed.
 • Beretningen godkendt enstemmigt.
 1. Regnskab for regnskabsåret 2018-2019.
 • Jane gennemgik det fremlagte regnskab.
 • Afstemning: Regnskabet godkendt enstemmigt.
 1. Fastlæggelse af budget for året 2019-2020.
 • Jane gennemgik budgettet for det kommende år og foreslog uændret kontingent. U4-U8: 600,- og U11-U15: 750,-
 • Afstemning: Budget og uændret kontingent vedtaget enstemmigt.
 1. Valg af bestyrelse.
 • Jane Dam Jørgensen fortsætter som formand.
 • Jesper Høy Jensen på genvalg som kasserer: Valgt
 • Heidi Friis og Claus Weber fortsætter.
 • Kristian Schou modtager desværre ikke genvalg
 • Claus Hansen ny på valg: Valgt.
 • Vi mangler stadig et par bestyrelsesmedlemmer og alle opfordres til at tænke over mulige bestyrelsesmedlemmer.
 1. Valg af revisor.
 • Peter Brønd: Genvalgt.
 1. Behandling af indkomne forslag: Ingen modtaget.
 2. Eventuelt
 • Diskussion omkring hvordan man får større opbakning fra forældrekredsen i klubben. Herunder uddeling af engangsopgaver til forældre.
 • Forældreindsats omkring sociale arrangementer på alle hold, evt. med indspark fra en eventkoordinator/kontaktperson.
 • Planlægning af fælles opstartsarrangement i håndboldklubben. Planlægges og arrangeres af 1-2 forældre fra hvert hold.
 • Trænerne melder ud fra start omkring forventninger til spillere, forældre etc.
 • Opstart af næste sæson i uge 34.
 • Ønske om køb af stor kost til at bruge i hallen inden træning hvis det trænger.

Horsens d. 3. juni 2019
Referent: Heidi Friis
Referatet godkendt af generalforsamlingens formand: Jane Dam Jørgensen

 

Bestyrelsens beretning for sæson 18/19 

Jeg vil gerne starte beretningen om 2018-19 med at takke alle de frivillige, trænere og ledere, der sammen har fået hverdagen til at fungere og som binder vores aktiviteter sammen. I fortjener alle et stort skulderklap. 

Uden jer ingen forening! 

Sæson 2018/19 har budt på mange gode elementer 

Vi skal gøre status over foreningsåret og over vores aktiviteter. Det er næsten ”same procedure as last year”.  

 • Medlemstal – på samme nivau med sidste år.  
 • Stor børne- og ungdomsafdeling. Vi har hold fra U4 Trille Trolle og helt op til U14 pi. De mindste årgange U4, U6 og U8 er mix-årgange. Holdene derover U10, u12 og u14 er pigehold. Desværre har vi haft svært ved at fastholde tilstrækkelig mange drenge til at lave drengehold og dem der er tilbage er søgt til andre klubber. En lille gruppe u10 drenge har holdt ved og med et par oprykkere fra U8 har de også været ude til et enkelt stævne. Vi håber på at kunne samle et U9/U11 drenge hold næste sæson med de nye årgangsregler. Og så håber vi at de mange drengespillere på U8 og U6 holder ved.  
 • Vores største årgang er igen U8 mix men vi er også super glade for u12 pi-årgangen hvor vi i denne sæson har stillet med to hold på årgangen.  
 • U6 og U8 har været afsted til stævner og vi har selv afholdt et stævne i stensballehallen sammen med DGI, som gik rigtig godt.  
 • Næste sæson har vi fået tildelt to stævner for de mindste årgange og det super godt.  
 • U4 trille trolle er stille og roligt vokset til et pænt stort hold med en flok boldglade unger med krudt i bagdelen og forældrene har også hygget sig. Dette hold kører videre næste år dog med ny træner, da Ulla stopper. Stort tak til Ulla.  
 • U6 årgangen har været lidt udfordret spillermæssigt – der har indimellem været flere trænere og hjælpetrænere end spillere, men i 2. halvdel kom der flere spillere til så vi sluttede godt af. Vi skal desværre sige farvel til den dynamiske u6 trænerduo, men også her har vi en afløser på plads og vi fortsætter lørdagstræningerne for U4 og U6    
 • 4 turneringshold i c og b række – og to hold har tilmeldt sig sommerturnering – det synes vi er super fedt.  
 • DESVÆRRE ikke opbakning til seniorhold i år. Vi forsøgte men tilslutningen var for dårlig. Vi prøver senior-hold/ 5 a-side næste sæson – hvor vi har fået haltid i Søvind.  
 • Trænersiden er vi super glade for de engagerede trænere, hjælpetrænere og holdledere mv og tusind tak til de af jer, der fortsætter. Vi har pt udfordringer på u11 pi og U8/U9 mix – der mangler vi fortsat at få besat trænerposter.  
 • Godt samarbejde med Cafeterieforeningen, som har holdt åben ifm hjemmebanestævner.  Vi har valgt at stille gratis kaffe og te til rådighed for gæster/spillere.  

Andre arrangementer 

 • Håndboldkaravanen – afholdt i efteråret – stor success – rigtige mange børn igennem! Og typisk giver det en række nye spillere.  
 • Vi vil også prøve at stabe en håndboldturnering for en hel årgang på benene igen.  
 • Tur til VM håndbold i Herning i januar måned – stor interesse og stor opbakning omkring turen. 50 mennesker afsted i bus både børn og voksne.   
 • Prøver at arrangere en tilsvarende tur næste sæson – fx til Flensborg eller Kiel.  
 • HumleBi – alle 3 turneringsårgange afsted U10, U12, U14 – vi havde en super god tur – vi sov på samme skole men desværre havde vi ikke mulighed for at se hinandens kampe. Spillerne og lederne hyggede sig.  
 • Rent resultatmæssigt noget blandet; U10 tabte alle kampe men kæmpede bravt og holdt humøret højt. U12 pigerne havde et flot stævne - de blev puljevindere og udviste fair play når modstanderne var et eller 2 niveau under dem. U14 klarede sig også flot med både vundne og tabte kampe. 
 • Fyrværkeri 
 • Overskud ca 11 t.kr 
 • Stor frivillig opbakning positivt, men for dårlige vilkår. Vi er i forhandling med leverandør samt anden lokation hvis vi skal gøre det igen. Men vi har brug for penge udefra med nuværende kontingent og omk-niveau.  

I øvrigt 

 • Multihal projektgruppe 
 • to deltagere fra bestyrelsen deltaget i projektgruppen. Vi er glade og stolte over byggeriet. Det har været en langvarig projektfase og vi erkender at kommunikationen undervejs ikke har været til UG, men vi har gjort vores bedste for at indarbejde alle de input og ønsker der er kommet undervejs i projektet – under hensyn til de økonomiske rammer. De økonomiske rammer har sat grænse for hallens størrelse bl.a. fordi mængden af jord og mulighed for placering. Der mangler fortsat fundraising til nogle elementer og det arbejder vi i projektgruppen videre med.  Flere kræfter er kommet til ifm ønske om en hel hal og der undersøges i øjeblikket fundraising muligheder 
 • Rejsegilde på fredag kl 13  
 • SIK 50 års jubilæum  

Økonomi 

 • Fornuftig økonomi – underskud, som er planlagt da stor kassebeholdning. VM tur og at vi giver vores frivillige klubtøj samt fri kontingent.  
 • Gennemgang senere 

Næste sæson  

 • Planlægning i gang – haltider og træningstider ved at blive lagt. Forventer at det falder på plads med samme tider som i år.  
 • Nye spilformer og årgange inkl ny banestørrelse.  
 • ny klubtøjaftale  - vi undersøger andre muligheder end Sportsmaster/Hummel. 
 • Trænere 
 • Bestyrelse  
 • Mål: den løbende drift, fastholde klubbens fundament med det brede fællesskab og nærhed og så ellers. Vi vil gerne være 5-6 medlemmer af bestyrelsen for at sikre dynamik og den rette kapacitet til at klare de opgaver, der nu engang er uden at nogen brænder ud.   
 • Ny multihal i brug  
 • Forventet færdig og indvielse lige inden jul. Forhåbentlig stor fest, så hvis nogen har lyst til at være med til at planlægge dette, så sig endelig til. Nye kræfter til ift sikre aktiviteter mv i hallen inkl evt udvidelse.   

Afslutningsvis
Jeg vil gerne sige tak til de fremmødte i aften og tak til mine kolleger i bestyrelsen for godt samarbejde og hyggelige stunder. Det har været en rigtig stor fornøjelse at arbejde sammen med jer. 

Et stort tak for samarbejdet til alle trænere, frivillige ledere, forældre og andre, der tager del af ansvaret. Også tak til vores sponsorer og samarbejdspartnere – særligt Da Angelino som igen i år er vært ved bestyrelsens afslutningsmiddag – det ser vi frem til.   

Tilbage er der kun at håbe, at 2019-20 byder på endnu flere spændende oplevelser i SIK håndbold. 

 

Efterlad en kommentar